Algemene info

Zoals reeds eerder vermeld stellen wij onze lokalen ter beschikking van verenigingen en particulieren voor het geven van lezingen, cursussen, workshops of het houden van vergaderingen en het organiseren van tentoonstellingen en activiteiten van beperkte omvang.
Uiteraard kunnen we dit niet gratis doen maar houden eraan om hiervoor zeer democratische prijzen, te hanteren.
Neem gerust contact of beter nog, kom langs en stel je project voor en we maken dan graag een offerte op maat.

Verantwoordelijkheid

Elke activiteit is in principe verzekerd tegen schade en diefstal voortvloeiend uit grove naltigheid of de gebrekkige werking van de technische installaties en/of infrastructuur. Het staat de inrichter van een activiteit of exposant volledig vrij (aan te raden) om zelf een verzekering af te sluiten voor de kunstwerken en de duur van de manifestatie.

Parkeren

Doorgaans is er in de straat voldoende parkeermogelijkheid maar bij drukte kan ook op het erf achter het huisnummer 61a worden geparkeerd.

We geven echter prioriteit aan mindervaliden en rolstoelgebruikers zodat zij zonder al te grote hoogteverschillen toegang krijgen via het terras achteraan het gebouw.